Otázka: Čo vyžaduje Guru od svojich žiakov a čo by mali žiaci očakávať od svojho Gurua?

Sri Chinmoy: Každý Guru vyžaduje od svojich žiakov úprimnosť, čistotu a pravidelnosť. Ak žiak nemá úprimnosť, čistotu a pravidelnosť, nemôže urobiť veľký pokrok. Ašpiráciu žiak už má, inak by s Guruom nezostal.

Každý Majster si kladie svoje vlastné požiadavky. Ale pojem „požiadavky“ je úplne nesprávny. Guru len hovorí svojim žiakom, čo je pre nich najlepšie. V duchovnom živote neexistuje nič také ako požiadavka; Guru sa len snaží, aby si jeho žiaci uvedomili, čo majú robiť.