Question: Otázka: Čo sa v tebe deje, keď to robíš?

Sri Chinmoy: Keď spievam Aum, okamžite cítim vo svojom srdci prítomnosť kozmických bohov a Najvyššieho. Keď spievame, sýtime svojich najbližších a najdrahších. Sú hladní a my ich musíme nasýtiť. Mám taký zážitok. Niekedy mám zase opačný zážitok: Ja som hladný a oni sýtia mňa. Niekedy sú hladní oni a vtedy ich sýtim ja. Niekedy som hladný ja, a tak prídu oni a nasýtia ma. Musíme nasýtiť jeden druhého.