Otázka: Môže skutočný duchovný Majster pomôcť duši žiaka?

Sri Chinmoy: Určite! Skutočný duchovný Majster musí mať schopnosť pomáhať dušiam svojich žiakov. V podstate, ak je skutočným Majstrom, tak každý deň, buď ráno, alebo večer musí nakŕmiť duše svojich žiakov. Ak máte deti, prvá vec, ktorú skoro ráno urobíte, je nakŕmiť svoje deti. Je to vaša svätá povinnosť. Keď duchovný Majster prijme žiakov, stávajú sa jeho duchovnými deťmi. Duchovné deti majú skutočný hlad, ktorý je hladom duše. Takže duchovný Majster musí nasýtiť duše svojich žiakov každý deň.