Otázka: Guru, ako môže niekto zistiť, či nasleduje dobrého alebo zlého Gurua?

Sri Chinmoy: Ľahko môže zistiť, či nasleduje dobrého alebo zlého Gurua. Predpokladajme, že Guru povie: „Ak mi dáš dvadsaťtisíc dolárov, potom ti umožním realizovať Boha, alebo ti aspoň dám veľmi vysoký zážitok.“ Tento študent by mal toho učiteľa okamžite opustiť.

Na druhej strane, môže povedať: „Zostaň so mnou jeden alebo dva roky a potom ti budem môcť dať realizáciu Boha v taký a taký deň.“ Ak sa stane, že hľadajúci je mimoriadne pokročilý a príde k duchovnému Majstrovi len niekoľko mesiacov alebo niekoľko rokov predtým, ako nastane čas jeho realizácie, potom prirodzene, Majster môže urobiť takéto vyhlásenie. Inak je to úplne absurdné.