Scéna 18

(Ježiš a Mária.)

JEŽIŠ: Matka, prosím, zaspievaj mi pieseň. Kiežby som mal taký hlas ako ty.

MÁRIA: Synu, kiežby som mala také osvietené srdce ako ty.

JEŽIŠ: Matka, prosím, spievaj.

(Mária spieva.)

Môj život začal s pýchou povinnosti,
môj život bude pokračovať so svetlom krásy,
môj život sa bude hrať s dušou skutočnosti,
môj život skončí s Výšinou Božskosti.

JEŽIŠ: Matka, v Nebi mi bude chýbať tvoj dojímavý hlas. O niekoľko dní ma ukrižujú.

MÁRIA: Ach nie, to je nemožné! Nedovolím, aby sa to stalo. Môj milovaný synu, nepoužiješ svoju božskú moc, aby si sa zachránil? Prosím ťa, urob to, syn môj. Budem taká šťastná, taká hrdá a vďačná.

JEŽIŠ: Aby som ťa potešil, Matka, urobil som svoj prvý zázrak na svadobnej hostine. Premenil som vodu na víno. Aby som ťa znovu potešil na konci svojej životnej púte, urobím ďalší zázrak, Zázrak zázrakov. Pretože môj nebeský Otec chce, aby som sa k Nemu vrátil, budem sa musieť vrátiť. Ale tri dni po smrti opäť prídem a stretnem sa s vami všetkými. Tento zázrak nemá obdobu v histórii stvorenia nášho Pána.

Takže Matka, Matka môjho srdca, poteším ťa iným spôsobom. Nezachránim svoje telo, ale dokážem svetu, že som nesmrteľný, že som večný. Hoci telo je smrteľné, duša je nesmrteľná. Toto telo zohralo svoju úlohu. Prečo by malo zostávať dlhšie na zemi? Matka, čoskoro sa aj ty pripojíš ku mne v Nebi.

MÁRIA: Naozaj? Veľmi si želám, synu, aby sme mohli odísť spolu!

JEŽIŠ: Matka, tvoja hodina ešte neudrela, ale čoskoro udrie.

(Vstúpi Mária Magdaléna, plače.)

MARIA: Pane, včera v noci sa mi prisnil hrozný sen. Vo sne som videla, ako ťa ukrižovali. Na kríži si si pýtal piť a oni ti dali trochu vína. Vypil si to víno, potom si sklonil hlavu a povedal si: „Dokonané je.“ Môj sen bol taký živý. Pane, tento sen nemilosrdne trhá moju vnútornú bytosť. Moje srdce je celkom zlomené. Pane, prosím ťa, povedz mi, že môj sen bol iba mentálnou halucináciou a nezakladá sa na pravde.

JEŽIŠ: Videla si ešte niečo?

MAGDALÉNA: Áno, videla som ešte viac. Videla som niečo neuveriteľné. Tri dni po svojej smrti si sa objavil predo mnou. Videla som ťa živo. Bežala som to povedať Petrovi a tvojim ostatným žiakom. Všetci uverili okrem jedného.

JEŽIŠ: Kto to bol? Kto ti neuveril?

MAGDALÉNA: Bol to ten nešťastný Tomáš.

(Vstúpi Tomáš.)

TOMÁŠ: Magdaléna, počul som tvoj rozhovor s Pánom. Aj ja som mal podobný sen. Vo svojom sne som videl ešte viac. Pán vo svojej nekonečnej Štedrosti spôsobil, že som mu neomylne uveril a povedal: „Veríš mi, pretože ma vidíš. Šťastní sú tí, ktorí mi uveria bez toho, že by ma videli.“

(Tomáš spieva.)

S pochybnosťou začala moja myseľ,
so strachom začalo moje srdce,
s hlinou začal môj život,
všetko v tomto najkratšom okamihu.

JEŽIŠ: Výborne, výborne, nikdy som nevedel, že máš taký krásny hlas. Tomáš, tvoj sen obsahuje veľa skutočnosti. Magdaléna, tvoj sen sa čoskoro zmení na skutočnosť. Magdaléna, prosím zaspievaj mi pieseň. Už si mi dlho nespievala.

(Magdaléna spieva.)

Bol taký čas,
keď som sa potkýnala a potkýnala.
Ale teraz iba stúpam a stúpam do diaľky
a ďaleko za nekonečnú Diaľku môjho Cieľa
a môj veliteľ aj tak prikazuje:
„Choď ďalej, choď ďalej!“

JEŽIŠ: Magdaléna, som s tebou spokojný. To, čo Otec potrebuje, je čisté srdce, a ty ho máš v hojnej miere. Čisté srdce je jedinečný poklad. Počula si, ako som povedal pred niekoľkými mesiacmi, že tí, ktorí sú čistého srdca, sú blahoslavení, pretože uvidia Boha. Ty uvidíš Boha vo mne.

MAGDALÉNA: Pane, ja som už v tebe Boha uvidela. Navyše, vidím ťa iba ako Boha. Ty nie si nič iné ako tvoj nebeský Otec. Ty robíš všetko. Ale dávaš Mu všetky zásluhy. Také šľachetné je tvoje srdce.

JEŽIŠ: Milá Magdaléna, mýliš sa. Môj nebeský Otec je jediný, kto koná. Ja som iba Jeho nástroj.

Nimitta matram
Nimitta matram
Nimitta matram
Nimitta matram

Som iba nástroj.

Creative Commons License
Na toto dielo sa vzťahuje licencia: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License

Sri Chinmoy, Syn.Po prvýkrát vydalo nakladateľstvo Madal Bal v roku 1994.

Toto je th. kniha, ktorú Sri Chinmoy napísal od svojho príchodu na západ v roku 1964.

Poznámka:

Ak zverejňujete na iných stránkach skopírovaný text, doplňte prosím nasledujúce informácie o licenčných podmienkach:


od Sri Chinmoy
Z knihy Syn, dostupnej na zverejnenie podľa "Creative Commons license\

Close »