Scéna 15

(Ježiš na hore. Je v hlbokom tranze. Vstúpi Otec. Ježišova tvár žiari.)

OTEC: Synu, chcem ti ponúknuť niekoľko aforizmov ako zvláštnu radu tvojim žiakom. Tvoji žiaci sa ťa možno budú pýtať na ich význam. Preto ti poviem aj ich význam. Po prvé, blahoslavení chudobní duchom, lebo ich je Kráľovstvo Nebeské.

JEŽIŠ: Aká nádherná je tvoja rada, Otče!

OTEC: Znamená to, že Kráľovstvo Blaženosti je pre tých blahoslavených ľudí, ktorí sú oddaní svojmu vnútornému a duchovnému životu a ktorí nemajú nie dočinenia s pýchou.

JEŽIŠ: Chápem. Ďakujem Ti, Otče. Ďalej?

OTEC: Blahoslavení žalostiaci, pretože oni budú potešení.

JEŽIŠ: Nádherné, Otče.

OTEC: Synu, znamená to, že skutočný duchovný život začína, keď má hľadajúci ozajstný pocit straty. Táto strata je stratou jeho vnútorného bohatstva: mieru, radosti, lásky a blaženosti. Táto strata v ňom vyvolá vnútorný plač, ktorý sa navonok môže prejaviť ako smútok. Prirodzene, takýto hľadajúci dostane naspäť mier, radosť, lásku a blaženosť, za ktorými plače, aby ich znovu získal.

JEŽIŠ: Chápem. Ďakujem Ti, Otče. Ďalej?

OTEC: Blahoslavení pokorní, pretože oni dedične obdržia zem.

JEŽIŠ: Nádherné, Otče.

OTEC: Synu, to znamená, že ak má človek obrovské vedomie nadradenosti, chce rozkazovať iným, ale ak ten istý človek cíti, že bezo Mňa je slabý a bezmocný, potom si vyvinie hlboké vedomie pokory. Táto pokora ho zjednotí so všetkými ľudskými bytosťami na zemi. Jeho univerzálna jednota je tou silou, ktorá mu umožní uplatňovať si nárok na zem božským a najvyšším spôsobom.

JEŽIŠ: Chápem. Ďakujem Ti, Otče. Ďalej?

OTEC: Blahoslavení čistí srdcom, pretože oni uvidia Boha.

JEŽIŠ: Nádherné, Otče.

OTEC: Synu, to znamená, že čistota sama osebe má schopnosť získať a dosiahnuť Božskosť. Čisté srdce je jedinečným prejavením Mojej božskej Skutočnosti.

JEŽIŠ: Chápem. Ďakujem Ti veľmi pekne, Otče. Ďalej?

OTEC: Blahoslavení, ktorí pôsobia pokoj, pretože oni sa budú volať Božími synmi.

JEŽIŠ: Nádherné, Otče.

OTEC: Synu, to znamená, že Mojimi božskými deťmi sú tí, ktorí ašpirujú na Svetlo, ktorí sú zaplavení Svetlom. Svetlo sa v procese svojho prejavenia stáva všetko vyživujúcim a všetko napĺňajúcim Mierom.

JEŽIŠ: Chápem. Ďakujem Ti, Otče. Ďalej?

OTEC: Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nastav mu aj ľavé.

JEŽIŠ: Nádherné, Otče.

OTEC: Synu, to znamená, že odpúšťanie je zďaleka najlepšou vlastnosťou aj u Mňa, aj u všetkých ľudských bytostí. Ak ťa nevedomosť raz udrela a ty si nevedomosti odpustil, nie je záruka, že ťa opäť neudrie. Ale ak povieš nevedomosti, že ak ťa chce opäť udrieť, si viac než pripravený odpovedať svojou zbraňou odpúšťania, nevedomosť zistí, že tvoja zbraň je nekonečne silnejšia než jej zbraň. Tvoja zbraň má Svetlo a šíri Svetlo, kým jej zbraň, ktorá je temnotou, je samý zmätok. Ak zotrváva v úplnom a stálom zmätku, ako môže pokračovať v boji proti svojmu protivníkovi, Svetlu, ktoré je všetko milujúce a všetko napĺňajúce?

JEŽIŠ: Chápem. Ďakujem Ti, Otče, ďakujem. Ďalej?

OTEC: Ak dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí tvoja pravá ruka.

JEŽIŠ: Nádherné, Otče.

OTEC Synu, znamená to, že človek získa veľký pocit zadosťučinenia, ak vidí, že ho niekto pozoruje, keď dáva niečo iným. To zadosťučinenie, ktoré je výsledkom verejného vystúpenia, okamžite vytvára pýchu. čo je pýcha, ak nie okamžité a úplné sebazničenie?

JEŽIŠ: Chápem. Ďakujem Ti, Otče, ďakujem. Ďalej?

OTEC: To na dnes stačí, syn Môj. Som trocha unavený. Niekedy inokedy ti dám ďalšie rady.

Sri Chinmoy, Syn, Madal Bal, 1994