Ambície

Ambície. Ak zavrhuješ ambície, hoci si ešte stále v neašpirujúcom živote, stal si sa nemysliacou ovcou.

Ambície. Objím ambície vo svojom ašpirujúcom živote, staneš sa zavrhnutým odsúdencom. Nikdy nedokážeš vyjsť z konečného.

Ambície. V tvojom vonkajšom živote sú ambície najvyššou výškou.

Ambície. V tvojom vnútornom živote sú ambície najtemnejšou nocou.

Ambície. V tvojom vonkajšom živote, čím bližšie prichádzaš ku krajine splnenia ambícií, tým silnejšia je tvoja nádejná bezpečnosť.

Ambície. V tvojom vnútornom živote, čím ďalej ideš od pobrežia ambícií, tým väčšia je sila Božej ochrany pre teba.

Skôr než si sa stal ašpirantom, ambície boli najvyšším cieľom. Keď si už začal ašpirovať, ambície sú nielen nízkym cieľom, ale i vážnym poklesom.

Uisťujem ťa, že ambície nie sú ašpiráciou. Ambície chcú vládnuť svetu. Ašpirácia plače po službe Tvorcovi v Jeho stvorení.

Ambície sú ľudské vášne, ktoré nikdy nemožno uspokojiť. Ašpirácia je oslava božského, ktorá je vždy spokojná.

Ambície sú koncom ľudskej realizácie. Ašpirácia je začiatkom božskej realizácie.

Ambície sú vyvoleným dieťaťom človeka. Ašpirácia je vyvoleným dieťaťom Boha.

Ašpirácia. Ašpirácia. Ašpirácia. V ašpirácii žije hľadajúci vysoko nad nebom. V ašpirácii sa Oko hľadajúceho zjednocuje s najvyšším Bohom. V ašpirácii sa Srdce hľadajúceho stáva Absolútnom.

Sri Chinmoy, Piesne duše, TEMON, Bratislava, 1993