Mám sedem očí

Mám sedem očí. Moje dve obyčajné oči mi hovoria, čo by som mal vidieť okolo seba. Moje oko, o niečo vyššie než je stred medzi obočím, mi hovorí, že tým, čo vidím v najvyššej oblasti vedomia, sa časom môžem aj stať. Oko v mojom srdci mi hovorí, že nestačí iba vidieť pravdu. Musím cítiť pravdu ako súčasť seba, a seba musím cítiť ako súčasť pravdy. Oči v mojich nohách mi hovoria, že vidieť znamená veriť v minulosť, moju minulosť, moju cestu späť. Oko v korune mojej hlavy mi hovorí, že veriť znamená vidieť budúcnosť, moju budúcnosť, moju cestu vpred a moje Zlaté všetko.
Sri Chinmoy, Piesne duše, TEMON, Bratislava, 1993