Je to všetko tak?

Svet ma miluje. Ja milujem svet. Môj Pán miluje mňa aj svet. Spýtal som sa svojho milovaného Pána, či je to všetko tak.

Môj Pán povedal: „Svet ťa nemiluje, dieťa moje. Svet miluje iba tvoje uznanie. Ty nemiluješ svet, dieťa moje. Miluješ iba obdiv sveta. Ale Ja milujem teba aj svet. Ty máš schopnosť uznávať. Svet má schopnosť obdivovať. Ja mám schopnosť zdokonaľovať. Zdokonalím tvoje uznanie tým, že ho nasmerujem ku Mne. Zdokonalím obdiv sveta tým, že ho nasmerujem ku Mne. Tvoje slabé uznanie, Mnou zduchovnené, bude rozvinutím tvojej skutočnej lásky k svetu. Neplodný obdiv sveta, premenený Mnou, bude rozvinutím skutočnej lásky sveta k tebe. V blízkej budúcnosti sa ty a svet budete navzájom milovať tak, ako vás oboch milujem Ja – bezvýhradne a bezpodmienečne.“

Sri Chinmoy, Piesne duše, TEMON, Bratislava, 1993