Cit

Cit je dar od Boha. Vypĺňa naše dni milujúcimi myšlienkami a žiarivými činmi. Vďaka nášmu zmätenému mysleniu zneužívame cit. Cit je dynamická plnosť Zavŕšenia.

Cit nám hovorí, že cez nás nepretržite prúdi neustále rastúca životná energia, obnovuje a oživuje našu vnútornú bytosť.

Cit nielen spríjemňuje a zintenzívňuje nás život, ale tiež prebúdza nás vonkajší život, aby zakúšal dokonalosť v každej oblasti prejavu.

V cite je tvorivá túžba. Táto túžba je večná. Tvorivá túžba musí nakoniec vstúpiť do Boha, ktorý je stelesnenou Nesmrteľnosťou a zjavenou Dokonalosťou.

Cit má v sebe vnútorné vnímanie Božskej Jednoty. Poznanie intelektu tajne miluje cit. Chápanie mysle ticho miluje cit. Múdrosť srdca otvorene a oduševnene miluje cit.

Musíme sa snažiť odkryť v našom vnútri najväčšiu hĺbku citu tak, aby sme sa mohli stať najširšími kanálmi pre božské vyjadrenie Krásy, Radosti, Sily a Pravdy.

Cit nie je zmätenou skúsenosťou. Je realitou, ktorá sa stáva dokonalou.

Keď sú inspirácia a aspirácia posilňované naším duševným citom, prichádzame do vedomého kontaktu s Najvyšším. V nasej existencii potom prevláda dokonalá Skutočnosť.

Cit nie je obeťou frustrácie. Cit nie je predvádzaním. Je spontánnou vnútornou radosťou, cez ktorú vyjadrujeme sami seba vo svete, v ktorom žijeme.

Cit je Žriedlom Hojnosti. S týmto Žriedlom vstupujeme do sveta odhaľujúcej myšlienky, napĺňajúceho činu a pretvárajúceho uvedomenia.

Sri Chinmoy, Piesne duše, TEMON, Bratislava, 1993