46.

Prísľub úspechu získavam od vychádzajúceho slnka.