Slnko, mesiac, hviezdy

Návrat na bsah

1.

Vonkajšie slnko pracuje večne, bezsenne a bez dychu, aby urobilo niečo úžasné pre vnútorné slnko.

2.

Ranné slnko nám dáva záplavu inšpirácie.

Večerné slnko nám dáva more ašpirácie.

3.

Vždy, keď sa pozerám na mesiac v splne, cítim blaženú vôňu lásky.

4.

Spln mesiaca okamžite zbavuje moju myseľ nevraživosti k mojim nepriateľom.

5.

Ticho zapadajúceho slnka sa rozpráva s mojím srdcom tak sladko a súcitne.

6.

Slnko mi hovorí, aby som hojne dával a nikdy nepožičiaval.

7.

Keď sa modlím a meditujem, vidím slnko sebaprekonávania na oblohe svojho srdca.

8.

Sladký šepot večerného slnka okamžite stíši moju nepokojnú myseľ.

9.

Ranné slnko plače, keď sa nemodlím.

Večerné slnko vzdychá, keď nemeditujem.

10.

Ó, večerné slnko, tvoja nekonečná trpezlivosť prebúdza spiaci mier vo vnútri môjho srdca.

11.

Ó, žiarivé slnko, hovoríš mi, že smrť môžeme zadržať.

12.

Každá hviezda nie je nič iným ako kúzelným a príťažlivým úsmevom.

13.

Kiež by som bol každý deň pripravený oceniť krásu Matky-Zeme, keď slnko zaklope na dvere môjho srdca.

14.

Ó, slnko, mesiac a hviezdy, ako si len prajem, aby ste tiež mali každý rok prázdniny, ktoré si právom zaslúžite.

15.

Slnko vrúcne miluje dokonca aj toho, kto neskoro vstáva.

16.

Slnko pomáha zmenšovať utrpenie v našom živote.

Mesiac pomáha zvyšovať radosť v našom živote.

17.

Chcem, aby slnko bolo vládcom môjho života.

Chcem, aby mesiac bol snívajúcim môjho srdca.

18.

Slnko prichádza ku mne ako skladateľ piesní.

Mesiac prichádza ku mne ako rozprávač príbehov.

19.

Ani slnko, ani mesiac sa nikdy nesnažia dokončiť nekonečné preteky.

20.

Keď moja myseľ potrebuje silu, vzývam slnko.

Keď moje srdce potrebuje mier, vzývam mesiac.

Keď môj život potrebuje osvietenie, vzývam hviezdy.

21.

Ak chceš žiariť ako slnko, potom začni spievať pieseň sebaponúkania svojho života.

22.

Kvety hovoria rannému slnku: „Ó, slnko, daj nám svoju krásu.“

23.

Ranné slnko hovorí kvetom: „Ó, kvety, dajte mi svoju sladkosť.“

24.

Ak je pravda, že myseľ je nocou nevedomosti, potom je tiež pravda, že srdce je slnkom múdrosti.

25.

Nechcem byť vlastníkom východu slnka, ale chcem byť milovníkom východu slnka.

26.

Nechcem len milovať noc zaplavenú mesačným svitom, ale chcem snívať v noci mesačného splnu.

27.

Nové slnko je pre novú nádej.

Nová nádej je pre nový prísľub.

28.

Vonkajšie slnko a vonkajší mesiac sú každý deň rovnaké, nie však vnútorné slnko a vnútorný mesiac.

29.

Noc môjho zápasu bola. Noc môjho zápasu stále je. Ale noc môjho zápasu sa onedlho odovzdá slnku môjho víťazstva.

30.

Pripravenosť mojej mysle beží rýchlo, veľmi rýchlo k slnku.

31.

Ochota môjho srdca beží rýchlo, veľmi rýchlo k mesiacu.

32.

Dychtivosť mojej mysle beží rýchlo, veľmi rýchlo k hviezdam.

33.

Z plameňa zodpovednosti sa rodí slnko spokojnosti.

34.

Kiež moje srdce každý deň spieva s vychádzajúcim slnkom.

35.

Kiež moje srdce každý deň tancuje s vychádzajúcim mesiacom.

36.

Ó, ranné slnko, dávaš mojej mysli to, čo nemá: radosť.

37.

Ó, zapadajúce slnko, dávaš môjmu srdcu to, čo nemá: mier.

38.

Ranné hviezdy mi hovoria, odkiaľ pochádzam: z nepoznaného.

39.

Večerné hviezdy mi hovoria, kam musím ísť: k nepoznateľnému.

40.

Moja sústredená myseľ je darom slnka.

41.

Moje meditujúce srdce je darom mesiaca.

42.

Keď dávam radostne, stávam sa vychádzajúcou hviezdou.

43.

Keď prijímam neochotne, stávam sa zapadajúcou hviezdou.

44.

Ranná hviezda mi hovorí, aby som nemyslel na minulosť.

45.

Večerná hviezda mi hovorí, aby som myslel len na budúcnosť.

46.

Prísľub úspechu získavam od vychádzajúceho slnka.

47.

Naplnenie dokonalosti získavam od vychádzajúceho mesiaca.

48.

Moja myseľ je plačom stúpajúcim k slnku.

49.

Moje srdce je úsmevom zostupujúcim od slnka.

50.

Slnko mi hovorí: „Neboj sa minulosti. Môj súcit sa o teba postará.“

51.

Mesiac mi hovorí: „Neboj sa budúcnosti. Moja láska sa o teba postará.“

52.

Tiché večerné hviezdy kolíšu moju utrápenú myseľ.

53.

Ranné hviezdy mi sľubujú, že ma požehnajú kvetmi premeny môjho života.

54.

Hviezdy žiadajú moju myseľ, aby skončila svoju nepokojnú a zbytočnú hru.

55.

Hviezdy žiadajú moje srdce, aby začalo svoju nezrodenú a nesmrteľnú hru.

56.

Rannému slnku radostne ponúkam svoje modliace sa srdce.

57.

Večernému slnku bezpodmienečne ponúkam svoj milujúci život.

58.

Obloha bez mieru je noc bez mesiaca.

59.

Kiež by som bol vo svojom vonkajšom živote taký krásny ako žiarivé hviezdy môjho srdca.

60.

Tiché oko slnka je skutočne blaženou tvárou vesmíru.