4.

Spln mesiaca okamžite zbavuje moju myseľ nevraživosti k mojim nepriateľom.