10.

Ó, večerné slnko, tvoja nekonečná trpezlivosť prebúdza spiaci mier vo vnútri môjho srdca.