3. časť

51.3

Moja modlitba hovorí:
„Boh je veľký.“
Moja meditácia hovorí:
„Boh je dobrý.“


PLM 51-59. Nasledujúcich 9 básní o meditácii bolo napísaných 17. novembra 1991 v San Francisku.