46.

Moja vysoká meditácia hovorí
môjmu srdcu:
„Kto ti hovorí, môj drahý priateľ,
že si stále
žalostne uväznený?
Nie je to pravda, nie je to pravda.“