41.

Zavčasu ráno
sa vydávam na cestu meditácie
dušeplnými krokmi
čistoty svojho srdca