4.

Modlím sa,
aby som nikdy nepochyboval
o svojom vnútornom kapitánovi:
svojej duši.