38.

Môj Pán Najvyšší
ma znova a znova varoval,
že moje meditácie budú
úplným zlyhaním,
ak budem prehnane prísny
k nedokonalostiam iných
a mimoriadne zhovievavý
k svojim vlastným nedokonalostiam.