24.

Moja meditácia
je expedíciou môjho vitálu
stúpajúceho
k vrcholu Everestu.