2.

Modlím sa
aby som bol schopný myslieť
nekonečne viac
na svojho ašpirujúceho priateľa,
svoje srdce,
než na svojich neašpirujúcich
a nespoľahlivých nepriateľov:
letargické telo,
agresívny vitál
a pochybujúcu myseľ.