16.

Modlím sa,
aby som nesklamal
svojho Milovaného Najvyššieho
na konci
svojej cesty.