14.

Modlím sa,
aby som každý deň
mohol študovať
umenie odnaučiť sa
vedome
a oddane.