52.

Milujúci Boh a Boh Milovaný
sa bezospánku radi hrajú na skrývačku
vo vnútri záhrady ašpirácie ľudstva.