Moja ružová cesta. Môj lotosový domov.

Návrat na bsah

1.

Moja ružová cesta.
Môj lotosový domov.

2.

Ružový úsmev Západu mám.

3.

Lotosovými slzami Východu som.

4.

Krása ruže očisťuje
džungľu mojej mysle.

5.

Vôňa ruže skrášľuje
záhradu môjho srdca.

6.

Ráno sú ruže
žiarivými úsmevmi
mojej duše.

7.

Večer sú ruže
krvácajúcimi slzami
môjho srdca.

8.

Keď vidím ružu
svojím ašpirujúcim srdcom,
ihneď cítim,
že som veľmi blízko Bohu.

9.

Keď vidím ružu
svojím odovzdaným životom,
spontánne cítim,
že som vyvoleným dieťaťom Boha.

10.

Nech ruža môjho srdca
nikdy nie je obklopená
tŕňmi mojej mysle.

11.

Každý lupienok ruže
je zároveň
dychtivosťou môjho srdca
a nadšením môjho života.

12.

Tŕne plnia svoju povinnosť
mocne:
ochraňujú ruže.

13.

Ruže vykonávajú svoju službu
požehnane:
oslobodzujú tŕne.

14.

Život čistoty
ruža má.

15.

Dychom Božskosti
ruža je.

16.

Naozaj,
ruža a lotos
sú výnimočne krásne,
ale slzy vďačnosti
nášho srdca
sú nekonečne krajšie.

17.

Každá ruža má
tri zvláštne mená:
Oko Božej vízie,
Srdce Božieho súcitu,
Život Božieho uspokojenia.

18.

Vonkajšia ruža
okamžite požehnáva
moje oči.

19.

Vnútorná ruža
bezsenne
   osvecuje
   moje srdce.

20.

Na rozdiel od ľudských bytostí,
žiadna ruža nepotrebuje
kvalifikáciu alebo
odporúčanie.

21.

Každá ruža
je
univerzálnym kľúčom
od Kráľovstva Božieho Srdca.

22.

Moja túžiaca myseľ
nemá prístup
do záhrady môjho srdca.

23.

Moje ašpirujúce srdce je
ďaleko nad nástrahami
lesa mojej mysle.

24.

Keď sa modlím,
stávam sa
ružou fontány nádeje.

25.

Keď meditujem,
stávam sa
ružou hory sľubu.

26.

Dvakrát moja hlúposť
dosahuje najvyššie:
raz keď hľadám ružu
vo vnútri púšte svojej mysle
a raz keď zanedbávam
hľadanie ruže
vo vnútri záhrady môjho srdca.

27.

Bremeno pochybnosti svojej mysle
úplne strácam vo chvíli,
keď vchádzam do ružovej záhrady
svojho srdca.

28.

Ó, moje lotosové srdce,
iba vďaka tebe všade vidím
usmievajúcu sa Tvár Boha.

29.

Ó, moje lotosové srdce,
vďaka tvojej skvelej vôni
som schopný začať snívať o Bohu.

30.

Záhrada môjho srdca sa nesmierne teší
spoločnosti dvoch hostí:
súcitu a sympatie.

31.

Tak, ako krása a vôňa sú neoddeliteľné,
rovnako aj lotos môjho srdca a dych mojej duše
sú neoddeliteľné.

32.

Beda, bude niekedy moje indické srdce také čisté
ako indický lotos?

33.

Beda, bude niekedy moje indické srdce
schopné vidieť krásu súcitu indického lotosu
v každej ľudskej bytosti?

34.

Každý lotos je najmilším dieťaťom,
najväčšou hrdosťou a najsladším úsmevom
indickej bohyne.

35.

Objav môjho indického srdca:
žiadny indický lotos, žiadna indická bohyňa.

36.

Lotos môjho srdca mi hovorí,
že ja nie som temnou a bezhviezdnou nocou
mojej mysle.

37.

Lotos môjho srdca mi hovorí,
že som zbožňovateľom osvietenia svojej duše.

38.

Každý lupienok lotosu môjho srdca
odhaľuje jedinečné posolstvo zo Sveta Za.

39.

Každý lupienok lotosu môjho srdca
dostáva zvláštny dar z Božieho Súcitného Oka.

40.

Každý lupienok lotosu môjho srdca
je pokornou modlitbou môjho srdca.

41.

Burina nevďačnosti mojej mysle mizne v okamihu, keď vstupujem do lotosovej záhrady môjho srdca.

42.

Lotosový život spieva vo vnútri hniezda
môjho plačúceho srdca.

43.

Lotosový život tancuje vo vnútri blaženého kráľovstva
mojej duše.

.

44.

Kvet môjho lotosového srdca urýchli príchod Božej hodiny.

45.

Ja to nazývam mojím lotosovým životom.

Boh to nazýva dychom čistoty srdca.

46.

Lotos ašpirujúceho srdca
nepozná žiadne jedovaté ovocie túžob.

47.

Lotos môjho ašpirujúceho srdca ma nesmierne miluje,
preto nikdy viac nemusím ísť na trh túžob.

48.

Vo veži veľkej mysle chýba kvet krásy aj kvet vône.

49.

Kvet čistého srdca
je výškou krásy a hĺbkou vône.

50.

Dnešok je kvetom mojej dnešnej nádeje.

51.

Zajtrajšok bude ovocím môjho zajtrajšieho sľubu.

52.

Milujúci Boh a Boh Milovaný
sa bezospánku radi hrajú na skrývačku
vo vnútri záhrady ašpirácie ľudstva.