26.

Dvakrát moja hlúposť
dosahuje najvyššie:
raz keď hľadám ružu
vo vnútri púšte svojej mysle
a raz keď zanedbávam
hľadanie ruže
vo vnútri záhrady môjho srdca.