17.

Každá ruža má
tri zvláštne mená:
Oko Božej vízie,
Srdce Božieho súcitu,
Život Božieho uspokojenia.