11.

Každý lupienok ruže
je zároveň
dychtivosťou môjho srdca
a nadšením môjho života.