23. júla 1999

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Už viac žiadna neašpirujúca myseľ.
Už viac žiadna pochybujúca myseľ
Už viac žiadna podozrievajúca myseľ
Už viac žiadna posudzujúca myseľ
Nikdy viac! Nikdy viac!
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

23. júla 1999, 8:39. Predtým, ako začal vzpierať v sede až do 54,5 kg (120 lb) oboma rukami súčasne a 72,5 kg (160 lb) každou rukou zvlášť.