22. júla 1999

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Keď som vo svojej duši,
jasne vidím a hlboko cítim,
že všetky ľudské bytosti
sú moji božskí bratia a sestry jednoty.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

22. júla 1999, 6:46. Predtým, ako dvakrát zdvihol 113,5 kg (250 lb) oboma rukami súčasne (spolu 227 kg).