19. júla 1999

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Moje srdce bude stále snívať,
môj život sa bude stále usmievať,
moja duša bude stále sľubovať
a ja budem stále spĺňať.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

19. júla 1999, 7:21. Predtým, ako začal vzpierať v sede až do 72,5 kg (160 lb) oboma rukami súčasne a 86,3 kg (190 lb) každou rukou zvlášť.