17. júla 1999

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Dnes budem mať čistotu
vo svojich myšlienkach,
budem mať krásu vo svojich slovách
a úprimnosť vo svojich činoch.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

17. júla 1999, 8:50. Predtým, ako dvakrát zdvihol 113,5 kg (250 lb) oboma rukami súčasne (spolu 227 kg).