15. júla 1999 (III)

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Naliehavé výzvy vonkajšieho sveta
vstupujú do môjho vnútorného sveta.
Nezlomná sila vôle mojej duše hovorí:
„Odíďte, odíďte!
Nemám čas sa vám venovať.“
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

15. júla 1999, 9:12. Predtým, ako 109-krát zdvihol 181,6 kg (400 lb) jednou rukou (56-krát pravou, 53-krát ľavou).