10. júla 1999 (II)

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Môj Pane Milovaný Najvyšší,
moja bezsenná oddanosť Tebe
je novosťou mojej mysle,
sladkosťou môjho srdca
a plnosťou môjho života.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

10. júla 1999, 8:24. Predtým, ako dvakrát zdvihol 113,5 kg (250 lb) oboma rukami súčasne (spolu 227 kg).