9. júla 1999

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Daj môjmu srdcu schopnosť
a príležitosť
úplne sa odovzdať Tvojej Vôli.
Odhoď moju myseľ,
túžiacu po ovládnutí sveta.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

9. júla 1999, 8:25. Predtým, ako začal vzpierať v sede až do 72,5 kg (160 lb) oboma rukami súčasne a 86,3 kg (190 lb) každou rukou zvlášť.

Creative Commons License
Na toto dielo sa vzťahuje licencia: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License

Sri Chinmoy, Moje ranné modlitby duše a tela, časť 7.Po prvýkrát vydalo nakladateľstvo Sri Chinmoy Centrum v roku 2002.

Toto je th. kniha, ktorú Sri Chinmoy napísal od svojho príchodu na západ v roku 1964.

Poznámka:

Ak zverejňujete na iných stránkach skopírovaný text, doplňte prosím nasledujúce informácie o licenčných podmienkach:


od Sri Chinmoy
Z knihy Moje ranné modlitby duše a tela, časť 7, dostupnej na zverejnenie podľa "Creative Commons license\

Close »