9. júla 1999

Môj Najvyšší, môj Najvyšší!
Daj môjmu srdcu schopnosť
a príležitosť
úplne sa odovzdať Tvojej Vôli.
Odhoď moju myseľ,
túžiacu po ovládnutí sveta.
Môj Najvyšší, môj Najvyšší!

9. júla 1999, 8:25. Predtým, ako začal vzpierať v sede až do 72,5 kg (160 lb) oboma rukami súčasne a 86,3 kg (190 lb) každou rukou zvlášť.