33.

Čo si praješ?

Prajem si blaženosť.

Medituj na plachetnicu.

Medituj na mesačný spln.

Sri Chinmoy, Medituj na, Sri Chinmoy Centrum, 1995