32.

Čo si praješ?

Prajem si vnútorné svetlo.

Medituj na tlkot svojho srdca.

Medituj na slzy svojho srdca.

Sri Chinmoy, Medituj na, Sri Chinmoy Centrum, 1995