16.

Čo si praješ?

Prajem si nádej.

Medituj na semienko pod zemou.

Medituj na krásnu, nežnú rastlinku.

Sri Chinmoy, Medituj na, Sri Chinmoy Centrum, 1995