15.

Čo si praješ?

Prajem si dokonalosť.

Medituj na dych, ktorý do teba vstupuje z Neba.

Medituj na dych, ktorý sa od teba vracia do Neba.

Sri Chinmoy, Medituj na, Sri Chinmoy Centrum, 1995