5. apríl

Harmónia je sladká. Sladší je mier. Najsladšia je blaženosť. Harmónia nás zbavuje strachu z hrozivých konfliktov. Mier prebúdza božskú istotu nášho srdca. Blaženosť nastoľuje vládu nášho božsky plodného života.