Apríl

1. apríl

Duchovnosť NIE JE kompromis medzi životom a smrťou. Duchovnosť je absolútne potvrdenie života a úplné odmietnutie smrti.