6. marec

Moja ašpirácia je mojou premenou na nový život svetla. Moja frustrácia je znásobujúcou sa silou prejavenia deštrukcie a pôsobenia deštrukcie v mojom živote.