4. marec

Dokážeš uveriť, že Boh je vševedúci, všemohúci a všadeprítomný. Ale nedokážeš uveriť, že Boh má to, čo máš ty: smrť. Nedokážeš uveriť ani tomu, že Boh je tým, čím si ty: nevedomosťou. Je to však pravda. Otec a syn sú jedným. Otec je realizáciou syna. Syn je odhalením Otca.