Marec

1. marec

Mojím cieľom je byť tým, čím nie som: božskou pozemskou bytosťou.

Mojím cieľom je vidieť to, čo som nevidel: Božiu dokonalú dokonalosť na poli Jeho prejavenia.

Mojím cieľom je dať to, čo som nedal: svoj dych Bohu a Boží Dych ľudstvu.