6. január

Čo dokážem. Hoci som slabší ako mravec, odvažujem sa kritizovať všemohúceho Boha. Čo dokážem. Hoci som Jeho dieťa lásky, odvažujem sa na Neho zabúdať a ignorovať Ho.

Čo nedokážem. Hoci som človek, nedokážem žiť pravý ľudský život. Čo nedokážem. Hoci si uplatňujem nárok na existenciu na zemi, neviem, kto som a načo som tu.