19. február

Môj život je skúškou, keď milujem seba samého.

Môj život je výletom, keď ma miluje Boh.

Môj život je prísnou koncentráciou, keď sa snažím zdokonaliť svoj život.

Môj život je čistým osvietením, keď Boh chce zdokonaliť a zdokonaľuje môj život.