20. december

Predávam svoje srdce svetu a kupujem si ho späť. Predávam ho, keď žijem v noci netrpezlivosti, a kupujem si ho späť, keď žijem vo svetle trpezlivosti.