29. november

Myseľ a srdce sa musia dohodnúť. Myseľ nesmie byť k srdcu nemilosrdne ľahostajná a srdce nesmie myseľ veselo ohovárať.