13. november

Ak vieš, ako čakať na Boha, Boh k tebe jedného dňa určite príde. Ale tvoja meditácia môže priniesť – a tiež prinesie – rýchlejšie a lepšie výsledky.