9. október

Všetci slávni ľudia vyzerajú z diaľky obdivuhodne. Všetci duchovní ľudia vyzerajú z diaľky dušeplne. Všetci vodcovia, najmä politickí, vyzerajú z diaľky rozumne. Buď opatrný!